Đo nồng độ cồn - GithubKết quả ước tính nồng độ cồn trong hơi thở không hoàn toàn chính xác vì còn những yếu tố khác ảnh hưởng lên kết quả như yếu tố di truyền, tình trạng sức khỏe, thói quen phá mồi hay đi đái của mỗi người...Do đó, để đảm bảo an toàn 100% khi tham gia giao thông tốt nhất chúng ta nên THÔNG chốt hoặc KHÔNG nên uống.