First-class functions trong JavaScript là gì (Phần 1)?

JavaScript first-class functions

Wed, 05 Jun 2019

Bạn bắt đầu học JavaScript, bạn sẽ học theo sách, tutorial, video… nhưng chắc dù cách nào đi nữa, khái niệm đầu tiên bạn sẽ nghe/thấy được về JavaScript là JavaScript hỗ trợ first-class functions.

Có thể bạn sẽ chưa hiểu đó là gì, nhưng bạn vẫn có thể code ầm ầm, vậy khái niệm này có gì quan trọng, hiểu được nó sẽ giúp ích như thế nào trong lập trình JavaScript. Chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm first-class functions trong JavaScript ở bài viết hôm nay nhé.

Thật ra là bạn dùng chúng hằng ngày đấy :D

Có thể hiểu khái niệm này như sau: Functions (hàm) trong JavaScript có thể được lưu trữ như biến, truyền như là tham số vào hàm khác, là kết quả trả về của một hàm, lưu trữ dữ liệu hay thậm chí là có thuộc tính riêng như đối tượng (objects).

Đây là khái niệm cần phải nắm rõ nếu bạn muốn hiểu được các tính năng nâng cao hơn trong JavaScript như: higher order functions, decorate functions, callbacks hay nhiều tính năng khác…

Giờ chúng ta sẽ đi qua từng khái niệm với từng ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn nhé!

Mình sẽ dùng hàm inHoa để in chữ ra màn hình:

function inHoa(text) {
  return text.toUpperCase() + '!'
}
inHoa('hello')
// 'HELLO!'

Functions là Objects

Trong 8 kiểu dữ liệu của JavaScript thì có đến 7 kiểu dữ liệu nguyên thủy (Boolean, Null, undefined, Number, BigInt, String và Symbol) thì tất cả các dữ liệu còn lại đều là Objects, và Functions cũng không phải là ngoại lệ.

Vì vậy, ta có thể gán hàm inHoa cho 1 biến khác:

var otherInHoa = inHoa

Ở đây thì hàm inHoa chưa được gọi nhé. Nó tạo ra biến có tên otherInHoa và trỏ đến đối tượng mà hàm có tên inHoa đang trỏ tới. Bạn có thể gọi hàm otherInHoa cho kết quả tương tự:

otherInHoa('hello')
// 'HELLO!'

inHoaotherInHoa giờ là 2 hàm tách biệt nhau hoàn toàn, xem ví dụ sau sẽ rõ:

inHoa = undefined

inHoa('hello?')
// Uncaught TypeError: inHoa is not a function

otherInHoa('hey')
// 'HEY!'

Functions có thể được lưu trữ như dữ liệu

Bạn có thể lưu hàm trong mảng như sau:

var funcs = [Math.max, Math.min]
funcs
// (2) [ƒ, ƒ]
// 	0: ƒ max()
//	  1: ƒ min()

Làm việc với nó như bình thường:

funcs.forEach(f => console.log(f.name))
// max
// min

Functions có thể được truyền như tham số vào hàm khác

Mình sẽ viết tiếp 1 hàm khác là chao để hiển thị một lời chào ra màn hình, tất nhiên hiển thị lời chào không không thì quá đơn giản,để phức tạp hơn một chút thì mình sẽ in hoa lời chào trước khi in.

Chợt nhớ lại là ở trên mình đã viết hàm inHoa rồi, giờ chỉ việc dùng lại thôi chứ code chi cho mệt :D

function chao(func) {
  var greeting = func('Hi, I am a JavaScript programmer')
  console.log(greeting)
}

Ở đây, tham số mình muốn truyền vào cho hàm chao cũng là một hàm khác (trong ví dụ này là inHoa):

chao(inHoa)
// 'HI, I AM A JAVASCRIPT PROGRAMMER!'

Tất nhiên trong trường hợp bạn muốn in thường hay nữa in nữa thường thì chỉ cần truyền tên hàm vào cho chao:

function inThuong(text) {
  return text.toLowerCase() + '...'
}

chao(inThuong)
// 'hi, i am a javascript programmer...'

Khái niệm này khá hay phải không nào, nó cho phép chúng ta thay đổi hành vi và kết quả của một hàm mà không hề thay đổi code bên trong hàm đó. Hay còn được biết đến cái tên gọi hoành tá tràng hơn là higher-order functions. Có thể mình sẽ tìm hiểu chi tiết ở các bài viết sau.

Một trong các ví dụ phổ biến nhất của higher-order functions là các hàm trong Array như: map, filter, reduce...

Chúng ta có thể truyền hàm inHoa như là 1 tham số vào trong hàm map:

['hello', 'hey', 'hi'].map(inHoa)
// ['HELLO!', 'HEY!', 'HI!']

Functions có thể chứa bên trong hàm khác

Hàm trong JavaScript có thể được định nghĩa (chứa trong) 1 hàm khác. Hoặc chúng còn có thể được gọi như là nested functions hay inner functions. Xem ví dụ:

function dinhDang(text) {
  function inThuong(t) {
    return t.toLowerCase() + '...'
  }
  return inThuong(text)
}

dinhDang('Hello, World')
// 'hello, world...'

Điều gì đã xảy ra ở đây? Mỗi lần chúng ta gọi hàm dinhDang, nó sẽ define một hàm inThuong mới và gọi hàm đó. Kiểm tra xem mình có chém gió không:

inThuong('Yo')
// Uncaught ReferenceError: inThuong is not defined

dinhDang.inThuong
// undefined

Nhưng chắc bạn không dễ dãi như thế, bạn muốn truy cập hàm inThuong bên ngoài hàm dinhDang? Đơn giản thôi, nhớ lại khái niệm đã học, functions cũng là objects, vậy ta thử return nó xem sao.

Cho thêm phần kịch tính thì mình sẽ thêm 1 hàm inner là inHoa nữa nhé, hàm getDinhDang sẽ phụ thuộc vào tham số truyền vào mà sẽ return là inHoa hay inThuong:

function getDinhDang(volume) {
  function inThuong(text) {
    return text.toLowerCase() + '...'
  }
  function inHoa(text) {
    return text.toUpperCase() + '!'
  }
  if (volume > 0.5) return inHoa
  else return inThuong
}

Chú ý là hàm getDinhDang không thật sự gọi các hàm inner—nó chỉ đơn giản là dựa vào tham số volume truyền vào và trả về giái trị của function object mà thôi:

getDinhDang(0.3)
// ƒ inThuong(text) {
//   return text.toLowerCase() + '...'
// }

getDinhDang(0.7)
// ƒ inHoa(text) {
//   return text.toUpperCase() + '!'
// }

Bạn có thể gọi trực tiếp function trả về hay gán nó cho 1 biến khác nữa cũng chẳng có vấn đề gì:

var dinhDangInHoa = getDinhDang(0.7)
dinhDangInHoa('Hello')
// 'HELLO!'

Tới đây thì bạn thấy JavaScript quả thật là vi diệu đúng không? Không hoàn toàn là thế, khái niệm này là của first-class functions và JavaScript chỉ là 1 trong nhiều ngôn ngữ hổ trợ nó mà thôi chứ JavaScript thì vẫn sida nhé :D

Bài viết hôm nay chắc cũng khá là dài rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2. Hy vọng mọi người sẽ hiểu những gì mình muốn gửi gấm :D.

Loading...
duthaho

Mình là một thằng đầu to, trán hói, chuẩn loser vozer, cao chỉ 1m55 nhưng nặng đến gần 60kg :laughing:. Có tập Gym nên bụng 6 múi và nhiều gái khen đẹp zai. Mục tiêu của blog này chủ yếu là để dành đọc lại lúc cần, cũng để cho mọi người vào đọc giết thời gian cho vui :kissing:.