Tìm hiểu vòng đời của React 16+ component (Phần 2)

React16+ component lifecycle

Sun, 26 May 2019

Trở lại với serial tìm hiểu về vòng đời của React 16+ component, phần này chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về giai đoạn updating (re-render). Ở phần trước, chúng ta đã biết vòng đời của 1 component là gì? và các giai đoạn của nó?. Bạn nào chưa đọc thì xem phần 1 trước nhé!

The updating

Sau khi component được mount trên browser, nếu props hay state của nó thay đổi, hoặc lúc ta gọi forceUpdate, lúc này component sẽ được vẽ lại (re-rendered), hay nói cách khác, component được update, lúc này component chuyển qua giai đoạn updating.

Sau đây là những hàm được gọi trong quá trình updating?

1. static getDerivedStateFromProps()

Bạn có thấy hàm này quen không? Vâng, chúng ta đã tìm hiểu nó ở phần 1, và tiếp tục, đây là hàm đầu tiên được gọi trong quá trình updating. Mình không giải thích thêm ở đây, đọc phần trước để hiểu nhé!

2. shouldComponentUpdate()

Ngay sau khi hàm static getDerivedStateFromProps được gọi, hàm shouldComponentUpdate sẽ được réo tên.

Mặc định thì component sẽ được re-render khi props hoặc state thay đổi, nhưng có lúc nào bạn nghĩ sẽ không cho nó update không? Đó chính là lúc bạn cần đến hàm này.

Ở hàm này bạn sẽ trả về một giá trị boolean — true hoặc false, nếu true thì component sẽ render (mặc định sẽ return true), ngược lại nếu false thì sẽ ngăn quá trình re-render.

Thật sự thì component sẽ re-render nếu component cha của nó được re-render dù cho state hay props của component con có thay đổi hay không. Vậy để xử lý trường hợp này, React đã giới thiệu PureComponent được dùng trong trường hợp bạn không muốn component con re-render nếu state hoặc props của nó không thay đổi.

3. render()

Sau khi gọi shouldComponentUpdate, render là hàm tiếp theo được gọi để thực hiện việc re-render - tất nhiên là nó phải phụ thuộc vào kết quả trả về của hàm shouldComponentUpdate.

4. getSnapshotBeforeUpdate()

Hàm tiếp theo trong quá trình updatinggetSnapshotBeforeUpdate.

Hàm này mới được React16+ thêm vào. Hơi khó để giải thích nhưng mình sẽ cố :cry: Có thể mình sẽ ít dùng hàm này, nhưng nó được dùng trong 1 số trường hợp nhất định. Đặc biệt là khi chúng ta muốn lấy thông tin DOM element và cập nhật chúng sau khi updating xong.

Có thể bạn thấy vô cmn lý là hàm này được gọi sau khi render, thì lúc truy cập DOM element ở hàm này thì giá trị của DOM là giá trị sau khi updating. Nhưng không, đây là 1 chú ý quan trọng, giá trị DOM được truy cập ở hàm getSnapshotBeforeUpdate sẽ là giá trị trước khi được update, mặc dù nó được gọi sau hàm render.

Quá trình DOM updating được xảy ra bất đồng bộ (asynchronus) nhưng chắc chắn 1 điều là hàm getSnapshotBeforeUpdate sẽ được gọi trước khi DOM được updated.

Code thử xem nào, nói cm gì cho dài dòng. Chắc hẳn bạn đã từng sử dụng 1 ứng dụng chat bất kỳ, và khi có tin nhắn mới thì nó sẽ scroll xuống tin nhắn mới dưới cùng, đúng không? Hãy thử implement Chat list và handle tính năng trên nhé!

Thêm Chats component vào App:

<ul className="chat-thread">
	<Chats chatList={this.state.chatList} />
</ul>

Chats component nhận vào 1 mảng các tin nhắn và hiển thị:

class Chats extends Component {
	render() {
		return (
			<React.Fragment>
				{this.props.chatList.map((chat, i) => (
					<li key={i} className="chat-bubble">
						{chat}
					</li>
				))}
			</React.Fragment>
		);
	}
}

Khi click button Add Chat thì sẽ thêm Hello!!! vào mảng chatList.

_handleAddChat = () => {
	this.setState(prevState => ({
		chatList: [...prevState.chatList, "Hello!!!"]
	}));
};

Kết quả như sau:

Hẳn bạn đã nhận ra vấn đề? Chats component không tự động scroll xuống tin nhắn mới. Cái mà chúng ta muốn là kết quả dưới đây:

Hãy xem hàm getSnapshotBeforeUpdate sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề này như thế nào?..

Đây là cú pháp của hàm getSnapshotBeforeUpdate, nó nhận vào 2 tham số, prevPropsprevState:

getSnapshotBeforeUpdate(prevProps, prevState) {   }

Và nhận kết quả trả về là một giá trị nào đó hoặc null:

getSnapshotBeforeUpdate(prevProps, prevState) {
	return value || null // value ở đây là một giá trị nào đó
}

Tất nhiên là hàm nào cũng có mục đích của nó, và hàm này không tự hoạt động 1 cách riêng lẽ, value trả về ở đây sẽ được truyền vào 1 hàm lifecycle khác là componentDidUpdate, sẽ được mình trình bày bên dưới. Tạm gác vấn đề Chats list ở đây để xem componentDidUpdate là cái khỉ gì đã nhé.

5. componentDidUpdate()

Như đã tiết lộ, hàm này sẽ được gọi sau getSnapshotBeforeUpdate. Và tham số của nó cũng giống như getSnapshotBeforeUpdate:

componentDidUpdate(prevProps, prevState) { }

Chú lại xạo lol anh rồi, bên trên đã nói value từ getSnapshotBeforeUpdate được truyền xún hàm componentDidUpdate rồi còn gì. À đó là trường hợp phổ biến, còn nếu bạn dùng chung với getSnapshotBeforeUpdate thì có thêm tham số thứ ba (snapshot), chính là value được truyền đến:

componentDidUpdate(prevProps, prevState, snapshot) { }

Đi vào giải quyết vấn đề thôi :smiley: Thêm code sau vào App component:

getSnapshotBeforeUpdate(prevProps, prevState) {
	if (this.state.chatList.length > prevState.chatList.length) {
		const chatThreadRef = this.chatThreadRef.current;
		return chatThreadRef.scrollHeight - chatThreadRef.scrollTop;
	}
	return null;
}

componentDidUpdate(prevProps, prevState, snapshot) {
	if (snapshot !== null) {
		const chatThreadRef = this.chatThreadRef.current;
		chatThreadRef.scrollTop = chatThreadRef.scrollHeight - snapshot;
	}
}

Code dell hiểu cái quần què gì cả, giải thích xem nào:

Mình có sử dùng React Ref để xử lý với DOM, bạn có thể tìm hiểu tại đây. Ở đây, DOM element mình muốn xử lý là thẻ ul bao bọc Chats list component:

<ul className="chat-thread" ref={this.chatThreadRef}>   ...</ul>

Mình chỉ muốn scroll khi có tin nhắn mới chứ không phải lúc nào cũng vậy, thế nên phải thêm điều kiện để kiểm tra có tin nhắn mới hay không?

getSnapshotBeforeUpdate(prevProps, prevState) {
	if (this.state.chatList.length > prevState.chatList.length) {
		// write logic here
	}
}

Nếu có tin nhắn mới, getSnapshotBeforeUpdate sẽ trả về một value nào đó. Không thì trả về null:

getSnapshotBeforeUpdate(prevProps, prevState) {
	if (this.state.chatList.length > prevState.chatList.length) {
		// write logic here
	}
	return null
}

Hình bên dưới mô tả về scrollTopscrollHeight được dùng để tính toán cho scroll.

Ban đầu, scrollHeight sẽ là chiều cao của Chats panel — trước khi tin nhắn mới được thêm vào DOM, scrollTop sẽ = 0, và giá trị trả về của hàm getSnapshotBeforeUpdate sẽ là chatThreadRef.scrollHeight - 0.

Giá trị này sẽ được chuyển đến componentDidUpdate:

componentDidUpdate(prevProps, prevState, snapshot) {
	if (snapshot !== null) {
		const chatThreadRef = this.chatThreadRef.current;
		chatThreadRef.scrollTop = chatThreadRef.scrollHeight - snapshot;
	}
}

Chúng ta sẽ tính toán lại scrollTop, dựa theo giá trị truyền vào: chatThreadRef.scrollHeight - snapshot;.

Hãy nhìn hình dưới đây để dể hình dung, giá trị snapshot chính là scrollHeight trước khi DOM updated (previous scrollHeight), còn chatThreadRef.scollHeight chính là scrollHeight sau khi DOM updated (updated scrollHeight), vì thế khoảng cách (difference) chính là giá trị chúng ta cần scroll.

Set lại scrollTop theo difference.

Và những gì chúng ta mong đợi.

Nếu vẫn còn chưa hiểu thì bạn hãy comment bên dưới nhé. Phần 2 chắc phải dừng lại ở đây. Đón xem phần 3 cũng là phần cuối ở vài viết sau nhé. Chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 quá trình còn lại của React component.

Chào thân ái và quyết thắng!

Loading...
duthaho

Mình là một thằng đầu to, trán hói, chuẩn loser vozer, cao chỉ 1m55 nhưng nặng đến gần 60kg :laughing:. Có tập Gym nên bụng 6 múi và nhiều gái khen đẹp zai. Mục tiêu của blog này chủ yếu là để dành đọc lại lúc cần, cũng để cho mọi người vào đọc giết thời gian cho vui :kissing:.